structural-and-civil-engineering-university-of-brighton-sussex1

Trong năm học 2017-2018, trường Đại học Brighton có 30 suất học bổng cho sinh viên quốc tế toàn thời gian bậc sau đại học. Mục tiêu của học bổng là thu hút các sinh viên tài năng đến từ khắp nơi trên thế giới.

Đại học Brighton có 20685 sinh viên, 2700 nhân viên và 5 cơ sở ở Brighton, Eastbourne, Hasting.

Bậc học: Sau Đại học

Ngành học: Tất cả các ngành được đào tạo

Giá trị học bổng: Mỗi học bổng có giá trị 5000 bảng mỗi năm, được trừ thẳng vào học phí trong suốt chương trình học.

Yêu cầu:

Để được nộp đơn, ứng viên phải thỏa mãn các điều kiện sau:

 • Ứng viên phải là ứng viên quốc tế mới được nhận vào một chương trình sau đại học của trường với thời gian học tối thiểu là 1 năm.
 • Ứng viên đã nộp đơn vào trường và được nhận vào trường trong các kì tuyển sinh năm 2017
 • Các sinh viên đã học các chương trình sau đại học hoặc tương đương tại các trường đối tác của Đại học Brighton không được nộp đơn cho học bổng.
 • Học bổng không dành cho các ứng viên đã được tài trợ toàn phần
 • Các ứng viên hiện đang học tại trường cũng không được nộp đơn.
 • Các chương trình thạc sĩ thường sẽ yêu cầu bằng cử nhân. Tuy nhiên, nếu ứng viên không có bằng cử nhân nhưng vẫn thể hiện được kinh nghiệm và năng lực của mình, ứng viên vẫn có thể nộp đơn cho học bổng.
 • Đa phần các khóa học yêu cầu điểm IELTS ít nhất là 6.5 và các điểm thành phần trên 5., nhưng một vài chương trình yêu cầu cao hơn.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Có 4 đợt nộp đơn:

 • 31/01/2017
 • 31/03/2017
 • 31/05/2017
 • 31/07/2017

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên phải nộp hồ sơ xin nhập học một khóa học sau đại học tại trường trước. Hãy xem kĩ lại phần Điều kiện xét tuyển.

Sau đó, gửi email đến email internationalscholarships@brighton.ac.uk với mã số sinh viên của trường ở dòng tiêu đề và nhà trường sẽ gửi cho ứng viên hồ sơ nộp học bổng. Hồ sơ có thể được gửi lại trường bằng địa chỉ email cũ hoặc gửi bưu điện đến địa chỉ ở trên hồ sơ. Hồ sơ sẽ không được gửi đến ứng viên chưa nhận được thư nhập học của trường.

Xem thêm thông tin:

Thông tin về học bổng tại đây.