summer_school

Sciences Po lập ra Học bổng Emile Boutmy lấy tên người sáng lập của trường nhằm thu hút những sinh viên quốc tế ngoài khối EU xuất sắc nhât, ứng tuyển lần đầu và đã được nhận vào chương trình Đại học hoặc Thạc sĩ giảng dạy tại trường

Bậc học: Cử nhân, Thạc sĩ

Khóa học bắt đầu vào tháng 9, 2017.

Ngành học: Tất cả các Chương trình Cử nhân và Thạc sĩ được giảng day tại trường.

Số lượng học bổng: Không giới hạn cụ thể.

Đối tượng: Sinh viên quốc tế không thuộc khối EU.

Giá trị học bổng:

  • Trình độ Cử nhân: Học bổng Emile Boutmy cho chương trình Cử nhân có nhiều bậc khác nhau với giá trị từ €3,000 đến €12,300 cho 3 năm học đại học. Trong trường hợp ngoại lệ, giá trị học bổng có thể lên đến €19,000.
  • Trình độ Thạc sĩ: Học bổng Emile Boutmy cho chương trình Thạc sĩ có nhiều bậc khác nhau với giá trị từ €5,000 đến €16,000 cho 2 năm của chương trình. Trong trường hợp ngoại lệ, giá trị học bổng được trao cho 2 năm học Thạc sĩ có thể lên đến €19,000.

Yêu cầu:

Ứng viên đủ điều kiện phải là sinh viên ứng tuyển lần đầu tiên, đến từ một quốc gia ngoài khối EU, không chịu thuế trong khu vực khối EU và đã được nhận vào học một chương trình Cử nhân hoặc Thạc sĩ.

Học bổng được trao dựa trên thành tích xuất sắc của ứng viên và độ phù hợp theo tiêu chí của chương trình. Hoạt động xã hội cũng là một tiêu chí đánh giá.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Hạn chót cho chương trình Cử nhân năm học 2017-2018 là 02/05/2017  và của chương trình Thạc sĩ là13/01/2017.

Phương thức nộp hồ sơ:

Để ứng tuyển học bổng, ứng viên cần trình bày trong đơn xin nhập học, kèm theo đó là chứng minh thu nhập và bản trình bày hoàn cảnh gia đình.

Ứng viên truy cập trang web chính thức (phía dưới) để xem mẫu đơn đăng kí và các thông tin chi tiết về phương thức ứng tuyển.

Xem thêm thông tin:

Chi tiết học bổng chính thức xem tại đây.