home-descartes1

Tóm tắt:

Học bổng Hà Lan, tài trợ bởi Bộ Giáo dục, Văn hóa và Khoa học Hà Lan, cho sinh viên quốc tế đến từ các nước ngoài khu vực kinh tế Châu Âu ( EEA), có mong muốn lấy bằng Cử nhân hoặc Thạc sĩ tại một trong những trường Đại học nghiên cứu và Đại học Khoa học ứng dụng tại Hà Lan.

Đơn vị cấp học bổng:

Các trường Đại học nghiên cứu và Đại học khoa học ứng dụng tham gia chương trình.

Bậc học:

Cử nhân hoặc Thạc sĩ

Ngành học:

Các ngành được đào tạo tại các cơ sở giáo dục tham gia chương trình

Đối tượng:

Sinh viên quốc tế không thuộc khu vực EEA.

Giá trị học bổng:

Học bổng lên tới €5,000. Lưu ý rằng đây không phải là học bổng toàn phần cho học phí. Trợ cấp chỉ dành cho một năm và chỉ được nhận một lần.

Yêu cầu:

  • Quốc tịch không thuộc các nước EEA
  • Ứng viên đang ứng tuyển cho chương trình Cử nhân hoặc Thạc sĩ toàn thời gian tại một trong những cơ sở giáo dục đại học tại Hà Lan tham gia chương trình.
  • Ứng viên đáp ứng được những yêu cầu riêng của cơ sở giáo dục mà mình chọn. Thông tin chi tiết có trên website chính thức của trường.
  • Ứng viên chưa từng tham gia bất cứ chương trình đào tạo nào tại Hà Lan.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Hạn chót nộp hồ sơ là ngày 01/02/2017 hoặc 01/05/2017.

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên phải ứng tuyển học bổng trực tiếp cho cơ sở giáo dục mình chọn.

Thông tin chi tiết về quy trình ứng tuyển và thời hạn chính thức được công bố trên website của các cơ sở giáo dục. Hãy tham khảo trang web học bổng chính thức để biết thêm thông tin chi tiết về cách thức apply cho học bổng này.

Xem thêm thông tin:

Trang học bổng chính thức.